Urbanització del carrer Fora Muralla a Púbol

El nucli urbà de Púbol es conforma al voltant d’un sector central definit al voltant de l’església i el castell/museu. A l’entorn d’aquest centre s’organitza el raval històric així com el sector de creixement urbà aparegut en els últims anys.

Redacció del projecte:
  • Juliol 2012
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
Col·laboradors:
  • Arnau Blancafort, arquitecte tècnic, Martí Puig, estudiant d’arquitectura.
Promotor:
  • Ajuntament de La Pera

L’Ajuntament ha desenvolupat recentment el projecte de la urbanització de la pavimentació i espais lliures del projecte de reordenació paisatgística de l’entorn de ponent del nucli de Púbol. Amb aquest projecte s’habilitarà per a l’ús públic el q ue ara és l’espai d’arribada i aparcament públic del nucli de Púbol, d’una superfície de 2.500 m2.

Es proposa una actuació amb un carácter propi i diferenciat que d’una banda s’integri de forma adequada en l’entorn del nucli medieval de Púbol i que al mateix temps introdueixi el visitant ja des de l’arribada en l’univers dalinià a partir d’un repertori formal característic. S’han evitat doncs les linealitats i les simetries bàsiques i s’ha buscat un paviment de formes corbades i arcs irregulars que creen visuals noves des de cada punt de l’espai.

El paviment proposat és bàsicament de formigó raspallat de color ocre en textura unidireccional i adaptat al trànsit rodat. Es combina amb un altre paviment acolorit de formigó especial amb microfibres de propilè de color roig i amb aspecte d’àrid vist. Com a juntes de dilatació hem projectat unes peces de planxa d’acer tipus corten de 1 cm. de gruix amb acabat antilliscant. Aquestes peces es col.loquen també puntualment com a part del paviment singulars.

El projecte juga també amb la il.luminació com a element focalitzador dels espais. Així, es col.loquen unes lluminàries encastades en el paviment granular per tal de fer un escombrat de les façanes del Castell o uns projectors al mur de la banda sud remarcant el muret de contenció de pedra arran dels camps veïns. També es projecten unes línies de llum en el paviment a base de leds que marquen elements erràtics que reforcen aquell carácter oníric de tot l’espai.

En línies generals, es vol harmonitzar la singularitat del monument i del Museu Dalí amb un projecte que respongui a les exigències mediambientals i les funcionals primàries.