Diagnosi del conjunt arqueològic de Santa Maria del Palau a Torroella de Montgrí

Posada en valor del conjunt arqueològic i l'església de Santa Maria del Palau

Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
Col·laboradors:
  • Elisa Hernández, arqueòloga; Adela Geli, arquitecta; Paula Oliver, estudiant d’arquitectura; Jordi Bonshoms, topògraf
Promotor:
  • Ajuntament de Torroella de Montgrí

El conjunt es troba als estreps nord-occidentals del massís del Montgrí, en el terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). L'església està en un estat d'abandonament, encara que se'n conserva bona part de l'estructura arquitectònica. Una recerca prèvia ens ha permès relacionar-la amb algunes esglésies alt-medieval de la comarca. Pel que fa l'entorn, trobem una sèrie de restes arqueològiques, d'alçada variable, les quals indiquen una estreta relació amb una població d'època romana i medieval.

La intervenció s'organitza en una sèrie de fases en les que es contemplen diferents aspectes:

1) Una primera fase és de diagnosi general, i consisteix en realitzar una anàlisi històrica i arqueològica per tal de conèixer l'estat i origen de la vil·la romana en l'entorn de l'església. Aquest estudi ens servirà també per a poder fer una diagnosi estructural i constructiva pel que fa als fonaments i paraments de l'església, per tal de conèixer en profunditat les fases des d'un punt de vista arqueològic i històric. Serà interessant conèixer els morters històrics i materials utilitzats ja que segurament influiran en la intervenció i la presa de decisions.

2) La següent fase consisteix en l'actuació en el conjunt de l'església, introduïda pel desenrunament i estudi arqueològic i arquitectònic, acompanyat per una excavació arqueològica.

3) Seguidament tenim l'actuació en el poblat del Palau, una vegada condicionada l'església.

4) Finalment, es pretén realitzar una mena de museïtzació ja que actualment l'església no és visitable, per tant farà falta una actuació de consolidació.

 

Actualment ens trobem en la fase 2 i estem treballant en les següents etapes del projecte.