Urbanització de la plaça de la Constitució d’Ultramort

Pavimentació, mobiliari urbà i arbrat

Redacció del projecte:
  • Fortià arquitectes
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Daniel S. Carreras, enginyer tècnic; Xavier Raya Ortiz, estudiant d’arquitectura; Jordi Bonshoms, topògraf
Promotor:
  • Ajuntamnt d'Ultramort

El nucli històric d’Ultramort s’articula al voltant de dos eixos bàsics que s’entrecreuen a manera de X: el carrer Major i el carrer Figueres. En aquest punt hi trobem la Plaça Constitució, que juntament amb tres altres espais públics (Plaça de l’església, Torre de la Aigües i el camp d’esbarjo) completen el teixit urbà del poble.

 La proposta d’intervenció a la plaça de la Constitució i espais adjacents suposa la primera fase d’una intervenció més àmplia en tots els espais públics del nucli antic d’Ultramort.

Aquesta actualització de les xarxes de serveis es vincula a una intervenció global en l’espai públic de la plaça. Aquesta intervenció planteja diferents estratègies d’actuació:

  • Replanteig de l’esquema viari i de circulacions. Es proposa potenciar el trànsit del carrer Major- carrer Figueres com a eix viari principal. A l’interior de la plaça s’allibera una bona part de l’espai central com a espai per a vianants i el trànsit rodat es restringeix a l’eix esmentat anteriorment.
  • Pavimentació. El material base dels paviments de la plaça és el formigó raspallat i colorejat. S’agafa com a directriu de la composició la façana de l’edifici de l’Ajuntament i a partir d’aquest pla arrenca les bandes i el texturat del formigó. Es diferencia dues textures i dos colors diferents de formigó, segons l’àmbit peatonal o rodat de l’espai. S’actua també sobre l’espai perimetral de l’edifici de l’Ajuntament incloent-hi l’espai lateral que es troba afectat per el planejament urbanístic.
  • Mobiliari urbà. Es preveu la col·locació d’uns elements de delimitadors de l’espai del vianant i autors de l’ambient de la plaça; es tracta d’unes pilones, tres bancs i parterres amb la plantació d’uns arbres de fulla perenne. S’evitarà l’aparcament de vehicles a la plaça. Es preveu també una instal·lació d’enllumenat per un futur.