Col·laboradors

Fortià Arquitectes és un equip tècnic creat l’any 1987 a Girona. Comptem per tant amb una llarga trajectòria en el camp de la redacció de projectes i direccions d’obra pública.

L’empresa està especialitzada en treballs d’intervenció en el patrimoni arquitectònic, urbanisme i obra pública en general. El seu àmbit de clients principals són les diferents administracions.

L’empresa està liderada per Josep Maria Fortià, doctor arquitecte. A l’entorn de Fortià arquitectes s’articulen a més altres professionals (enginyers, geòlegs, paisatgistes, delineants, advocats, historiadors, restauradors) que desenvolupen la seva activitat en el marc d’aquest col·lectiu.