Adela Geli

Arquitecta

ADELA GELI I ANTICÓ 

Arquitecta per la universitat de Girona (2015) i membre de la secció de Territori i Arquitectura de de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Ha efectuat estades de formació a França i Portugal i ha realitzat diferents cursos de restauració i rehabilitació en tècniques constructives tradicionals. Actualment com a professional treballa en planejament urbanístic i intervenció en patrimoni arquitectònic. Un dels projectes destacats en els quals ha intervingut és la Museïtzació de l’Estoa de la ciutat grega del recinte arqueològic d’Empúries. També ha format part de l’equip organitzador del XXXVIIIè Curset, de l’Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). Per altre banda, en col·laboració amb els professionals empordanesos ha redactat el Projecte Executiu de consolidació estructural del Mas de Mata.