Arnau Camps

Ambientòleg

CARLES BAYÉS I BRUÑOL

      

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona (1994) i és tècnic de Geoservei Projectes i Gestió ambiental, S.L. Especialista en els treballs d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes urbanístics i en la redacció de plans estratègics d’acció ambiental, ha treballat en  la comunicació i la divulgació de la geografia física i humana, i és coordinador de jornades científiques sobre meteorologia, aigua i canvi climàtic, a Figueres. Ha participat en la redacció de memòries socials de revisions de plans urbanístics i de Plans locals d’habitatge. També ha participat com a moderador i responsable de la comunicació en processos participatius per a la redacció de planejaments urbanístics municipals (POUM) i de plans estratègics com les Agendes 21, i ha conduït sessions de participació ciutadana en el marc de l’elaboració de Plans locals de circulació i de mobilitat sostenible i de Plans d’Acció per a la l’Energia Sostenible (PAES). Forma part de l’equip impulsor del projecte Viu la riera de posada en pràctica de processos participatius per a la millora de la riera de Caldes, liderat per la Universitat de Girona i la Universitat Internacional de Catalunya.