Joan Solà

Ambientòleg

0

JOAN SOLÀ I SUBIRANAS

Llicenciat amb grau en Ciències Geològiques UAB (1989) i Màster Enginyeria i Gestió Ambiental UPC (1993). Soci co-fundador (1991) de Geoservei Projectes i Gestió ambiental, S.L. Especialista en cartografia geològica i de riscos geològics, ha realitzat estudis de modelització d’aigües subterrànies, d’inundabilitat i d’identificació de riscos geològics per planejament. Ha dut a terme treballs d’avaluació ambiental estratègica per planejament urbanístic i territorial, estudis de mobilitat, d’impacte i integració paisatgística...; ha redactat plans estratègics en àmbits fluvials –Pla de recuperació integral del riu Daró-, en polígons d’activitats econòmiques, en el marc del moviment slow city –Territoris Serens al Lluçanès. Ha participat en projectes com LIFE PLETERA (Torroella de Montgrí-l’Estartit) i LIFE+ RENEIX (Menorca).