Lluis Martí

Advocat

0

LLUÍS MARTÍ I ARDERIU

   

Advocat especialista en Dret Administratiu i de forma específica en Urbanisme, Medi Ambient i Expropiació Forçosa. Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), Magíster en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Diplomat en Estudis Avançats en el Programa de Doctorat d’Instruments d'Anàlisi del Dret per la Universitat de Girona (UdG).

Amb caràcter previ a l’exercici per compte propi de la professió ha estat advocat especialista en Dret Administratiu a la firma Cuatrecasas, Gonçalves Pereira des de febrer de 2008 fins a abril de 2015 i és funcionari de carrera per oposició del Cos Superior d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, actualment en excedència voluntària, havent ocupat llocs de treball a la Generalitat de Catalunya com a assessor jurídic i lletrat des de 1993 fins a 2008, com a Assessor jurídic del Departament de Medi Ambient, Responsable d'assistència jurídica local al Departament de Governació i Administracions Públiques, Advocat del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i Secretari del Jurat d'Expropiació Forçosa de Catalunya. Així mateix, des de 1998 és Professor de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, formador intern de l'Àrea de Dret Administratiu i des de 2005 Professor Associat de l’Àrea Dret Administratiu de la Universitat de Girona (UdG).

Fortià Arquitectes

En línia

Fortià Arquitectes

Hola! 👋 En què et podem ajudar?

15:31