Rosa Maria Gil

Historiadora

0

ROSA MARIA GIL I TORT

 

Doctora en Història Contemporània per la Universitat de Girona (2014), Màster de Recerca en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura, i Màster en Arxivística. Especialitzada en història de l’arquitectura i història urbana. Durant vint anys va ser responsable de l’Arxiu de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes i la seva tasca investigadora s’ha centrat en l’arquitectura, l’urbanisme i el patrimoni. En aquest sentit ha publicat, sola o en col·laboració, diverses monografies i ha estat comissària d’exposicions sobre la història de l’arquitectura, l’urbanisme, els arquitectes i també les institucions hospitalàries. La seva tesi es titula Ricard Giralt Casadesús (1884-1970), un noucentista transversal. Arquitectura, urbanisme i municipi a la Catalunya del segle XX. Des del juliol de 2011 és la responsable d’Activitats i Documentació de la Fundació Rafael Masó. És membre del Grup de recerca Treballs, Institucions i Gènere de la Universitat de Barcelona i directora de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, de la Diputació de Girona.