Internacional

Fortià arquitectes va iniciar l’any 2011 una sèrie d’actuacions en l’àmbit internacional de cara a buscar projectes de col·laboració en països emergents i en partenariat amb estudis d’arquitectura locals.

Any 2011_Xile

El maig de 2011 es va viatjar a Xile en una missió organitzada conjuntament per Acc10 de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Arquitectes. Es va establir un partenariat amb l’estudi xilè Planetark i l’arquitecte Enrique Burmeister per presentar ofertes a licitacions d’obra pública a Xile centrades bàsicament en intervencions en el patrimoni arquitectònic.

Any 2012_Marroc

El març de 2012 es va fer una segona missió al Marroc organitzada per Acc10 de la Generalitat. Es varen fer accions de difusió a Casablanca i Rabat i es varen tenir entrevistes amb la Direcció General d’Urbanisme.

Posteriorment s’ha contactat amb l’arquitecta marroquina Salima Naji per futures actuacions en partenariat en aquest país.

 

 

Any 2013_Algèria

El maig de 2013 es va fer una tercera missió a Algèria en el marc de les actuacions del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura de la Generalitat. Ens va rebre l’OGEBC del Ministeri de Cultura algerià. A partir d’aquí es va establir un partenariat amb l’estudi CEAT El-Medina, liderat per l’arquitecta Madina Foukroun.

 

 

Any 2014_Algèria

Posteriorment l’any 2014 es varen fer dos viatges més a Algèria on es va tancar l’encàrrec de la intervenció a l’illot N en el sector Amar Ali de la Casbah d’Alger.