Any 2012_Marroc

El març de 2012 es va fer una segona missió al Marroc organitzada per Acc10 de la Generalitat. Es varen fer accions de difusió a Casablanca i Rabat i es varen tenir entrevistes amb la Direcció General d’Urbanisme.

Posteriorment s’ha contactat amb l’arquitecta marroquina Salima Naji per futures actuacions en partenariat en aquest país.