Biblioteca Baldiri Reixac a Santa Cristina D’Aro

La proposta planteja un edifici de planta triangular que remata la perspectiva del parc.

0
 • Inici d'obra:
  • Per determinar
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Eduard Bonmatí, enginyer de camins, Daniel S. Carreras, enginyer, Isabel Pernal, bibliotecària.
 • Promotor:
  • Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va encarregar a finals del 2006 la redacció del projecte de la Biblioteca municipal. El mes de maig de 2007 es va lliurar a l’Ajuntament un projecte bàsic amb una proposta concreta d’espais i volums. Posteriorment el Servei de Biblioteques de la Generalitat va proposar alguns canvis en aquell projecte bàsic i a partir d’aquí es va elaborar l’any 2009 el projecte executiu.

La proposta planteja un edifici de planta triangular que remata la perspectiva del parc públic central, dóna façana al carrer lateral d'accés i tanca un jardí propi a la seva part posterior. A la part del davant es proposa un espai públic com a plaça d'accés comú a la biblioteca i a un futur equipament que es plantegi a la part inferior.

L'edifici, d'una superfície construïda total de 988 m2, es desenvolupa a partir del joc amb la geometria del triangle i les seves successions a partir de la cantonada i el vèrtex amb el parc, que vol ser un element de fita i aparador d'activitats. La planta gira com un ventall creant successivament una zona d’activitats diverses, un àrea infantil fent façana principal, unes zones de préstec, sales de lectura amb sortida al pati i una zona de serveis més tancada donant al carrer.

Sales de consulta i lectura: orientades al nord-est, d'un caire més tranquil i aïllat.A nivell funcional es crea un àrea central amb taulell de control que domina visualment tot l'espai. A les tres cares del triangle hi ha:

 • La part més dinàmica: sala infantil, d'actes i de premsa orientades al sud i amb caràcter d'espai d'entrada.
 • La franja de serveis (àrea de personal, lavabos, dipòsit i estudi): orientada a ponent i amb caràcter més tancat, a una cota baixa respecte el carrer lateral.

La coberta de l'edifici juga també amb la geometria del triangle conformant uns plans inclinats que deixen entre si uns lluernaris de forma triangular.

   Planta de distribució                        

Fortià Arquitectes

En línia

Fortià Arquitectes

Hola! 👋 En què et podem ajudar?

15:12