Centre Cívic de Pals 2a fase

El primer edifici va ser finalitzat l’any 2009. L’Ajuntament de Pals ha encarregat el mes d’abril de 2010 la segona fase del Centre cívic a l’arquitecte Josep Maria Fortià.

0
 • Inici d'obra:
  • 2011
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Eva Carreras, arquitecta, Eduard Bonmatí, enginyer de camins, Daniel S. Carreras, enginyer, David Matamala, geòleg
 • Promotor:
  • Ajuntament de Pals

L’equipament que es proposa vol rematar visualment l’actuació en l’illa sencera que es va iniciar en la primera fase. Si en aquella actuació es va projectar un edifici funcional, de volumetria clara i materials convencionals, en aquesta actuació es vol un element emblemàtic entès a partir de la seva singularitat com a fita urbana. Enfront de la secció ampla i clara del carrer Enric Fort i davant l’esplanada del pavelló municipal d’esports es vol crear una plaça cívica semicoberta que actuï com a espai- cancell d’entrada al Centre cívic. En aquest sentit, l’edifici de la segona fase busca un doble objectiu: d’una banda, crear un gran contenidor per a activitats culturals que es visualitzi de forma clara des de l’entorn i d’altra banda, construïr una plaça i un edifici-rebedor central que actuï com a connector entre les dues fases com un cancell de les entrades generals als dos edificis.

Es projecta una plaça coberta com a espai central d’accés a l’edifici en la seva totalitat. Aquesta plaça dona accés al hall general d’entrada i està coberta per la mateixa pell que cobreix l’edifici principal, del qual en constitueix una prolongació a manera de gran marquesina en voladiu deixant visuals obertes pels seus costats. A més, la marquesina té unes obertures de 1m x 1m per tal de deixar passar la llum i crear un efecte de combinació de llum i ombra en la mateixa plaça. La plaça connecta lateralment amb el bar-cafeteria adjacent a la sala polivalent. Aquest espai de hall connecta de forma lineal amb les portes que donen accés a la llar del pensionista-hotel d’entitats i a les que accedeixen per l’altra banda a la sala polivalent. A través d’un passadís es connecta amb els espais de serveis que donen a la part posterior de l’edifici: banys, taquilla i espai de neteja. A partir d’aquest hall es dona accés a la sala polivalent, de forma rectangular i amb una superfície de 218 m2. La coberta de l’edifici és inclinada amb pendent en sentit diagonal formant un gran pla que s’eleva cap a la cantonada del carrer Enric Fort.