Concurs de Riera Ginjolers de Roses

0
 • Redacció del projecte:
  • Novembre 2010
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Pere Bosch, arquitecte, Eduard Bonmatí, enginyer de camins.
 • Promotor:
  • Ajuntament de Roses

L’edifici de la Societat Unió Fraternal de Roses, en el seu origen, pels volts de l’any 1942, es va implantar just al costat de la riera Ginjolers quan aquesta no es trobava encara canalitzada.

Aprofitant aquesta revifalla urbanística en l’entorn de la riera Ginjolers, pretenem donar un nou impuls i fer renéixer l’edifici de la SUF. Per fer-ho proposem mantenir la façana, com a element que forma part de la memòria històrica visual del poble i construir la resta de l’edifici.

La seva façana principal, a riera Ginjolers, s’organitza en dos parts, per tal de reconeixer l’existència prèvia de l’edifici de la SUF i per adaptar-se a la petita escala que, com hem dit, caracteritza la trama urbana.

D’altra banda, la façana al carrer Trinitat mostra una alçada variable que a partir de les tres plantes, en continuïtat amb el perfil general del carrer, s’alça a la trobada amb la riera Ginjolers a manera de fita visual en aquest eix urbà.

Aquesta modificació de l’alçada accentua la transició entre un carrer tipus de casc històric, caracteritzat per l’escassa amplada en relació amb l’alçada dels edificis, i un passeig.

Proposem una façana basada en una doble pell. La façana interior estarà formada per un mur cortina de vidre, doble amb cambra i fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic, que ens permet la màxima il·lluminació natural i, mitjançant obertures batents, es preveu una senzilla neteja de la mateixa. És esmentable la facilitat de reciclatge dels dos materials i les seves possibilitats de reutilització.

Per a les cobertes de l’edifici proposem la util·lització d’un sistema de coberta enjardinada en dues versions.