Guarderia de Monells

0

L'ampliació de l'edifici es planteja com un contenidor de volumetria simple i de construcció industrialitzada. A nivell interior es busquen espais purs i diàfans per a contenir les noves aules, el menjador, els vestidors i els banys. Atenent les limitacions pressupostàries d'un petit Ajuntament com aquest, es va haver d'optar per una construcció ràpida, econòmica i de materials senzills. Es va escollir un sistema modular utilitzat habitualment en estands de fires i construccions auxiliars efímeres - banys, vestidors,... Les limitacions del sistema constructiu han exigit unes modulacions dels tancaments, els envans i les alçades. Feia falta jugar amb un material senzill i amb un repertori formal limitat.

Tot i així, es va creure que podíem fer una proposta digna i vàlida en el seu context, apostant per una forma i una volumetria contundent i confinada en la força del volum prismàtic net, d'arestes retallades i cantonades vives. Aquesta contundència i simplicitat es mostra també en el color i la forma del material. Els plafons es van escollir de perfils llisos, sense estries ni perforacions que li restessin força. Es va trobar un color vermell granat, d'un to que accentua el seu caràcter d'objecte singular i es vincula amb els tons rogencs propis dels colors del territori rural.

El nucli històric de Monells apareix en el rerefons de l'edifici, amb el campanar de l'església romànica com un referent visual immediat. Les línies rectes i els volums purs d'un roig encès de la nova implantació contrasten formalment amb les formes del context històric i al mateix temps estableixen una certa relació en quan a les proporcions, les textures i els colors.

Façana sud:

Façana est: