Urbanització de la plaça de la Constitució d’Ultramort

Pavimentació, mobiliari urbà i arbrat

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Daniel S. Carreras, enginyer tècnic; Xavier Raya Ortiz, estudiant d’arquitectura; Jordi Bonshoms, topògraf
 • Promotor:
  • Ajuntamnt d'Ultramort

La proposta d’intervenció a la plaça de la Constitució i espais adjacents suposa la primera fase d’una intervenció més àmplia en tots els espais públics del nucli antic d’Ultramort.

La proposta d’intervenció en el centre històric d’Ultramort preveu l’actualització de les xarxes de serveis de la plaça així com la pavimentació, col.locació de mobiliari urbà i arbrat a la plaça.

Les xarxes de serveis de subministrament d’aigua i sanejament es troben actualment en un estat precari i és necessària la seva actualització . Per l’execució de les obres ha calgut realitzar en primer lloc la detecció de totes les instal·lacions i xarxes soterrades que afecten l’espai actual. Per aquest motiu s’ha previst la situació de les xarxes de telefonia, aigua potable, sanejament i baixa tensió.

Les obres s’han dut a terme entre el mesos de maig i octubre del 2017 i ’equip que ha participat en la redacció i direcció del projecte ha estat format per Josep Maria Fortià Rius, arquitecte, Adela Geli, arquitecta, Daniel S: Carreras, enginyer d’ instal·lacions, Jordi Bonshoms, topògraf i Xavier Raya. El contractista de les obres ha estat l’empresa Salvador Serra SL.