Urbanització del carrer Fora Muralla a Púbol

0
 • Redacció del projecte:
  • Juliol 2012
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Arnau Blancafort, arquitecte tècnic, Martí Puig, estudiant d’arquitectura.
 • Promotor:
  • Ajuntament de La Pera

El nucli urbà de Púbol es conforma al voltant d’un sector central definit al voltant de l’església i el castell/museu. A l’entorn d’aquest centre s’organitza el raval històric així com el sector de creixement urbà aparegut en els últims anys.

L’Ajuntament ha desenvolupat recentment el projecte de la urbanització de la pavimentació i espais lliures del projecte de reordenació paisatgística de l’entorn de ponent del nucli de Púbol. Amb aquest projecte s’habilitarà per a l’ús públic el q ue ara és l’espai d’arribada i aparcament públic del nucli de Púbol, d’una superfície de 2.500 m2.

Es proposa una actuació amb un carácter propi i diferenciat que d’una banda s’integri de forma adequada en l’entorn del nucli medieval de Púbol i que al mateix temps introdueixi el visitant ja des de l’arribada en l’univers dalinià a partir d’un repertori formal característic. S’han evitat doncs les linealitats i les simetries bàsiques i s’ha buscat un paviment de formes corbades i arcs irregulars que creen visuals noves des de cada punt de l’espai.

El paviment proposat és bàsicament de formigó raspallat de color ocre en textura unidireccional i adaptat al trànsit rodat. Es combina amb un altre paviment acolorit de formigó especial amb microfibres de propilè de color roig i amb aspecte d’àrid vist. Com a juntes de dilatació hem projectat unes peces de planxa d’acer tipus corten de 1 cm. de gruix amb acabat antilliscant. Aquestes peces es col.loquen també puntualment com a part del paviment singulars.

El projecte juga també amb la il.luminació com a element focalitzador dels espais. Així, es col.loquen unes lluminàries encastades en el paviment granular per tal de fer un escombrat de les façanes del Castell o uns projectors al mur de la banda sud remarcant el muret de contenció de pedra arran dels camps veïns. També es projecten unes línies de llum en el paviment a base de leds que marquen elements erràtics que reforcen aquell carácter oníric de tot l’espai.

En línies generals, es vol harmonitzar la singularitat del monument i del Museu Dalí amb un projecte que respongui a les exigències mediambientals i les funcionals primàries.