Urbanització del nucli antic de Colomers

El nucli històric de Colomers s'articula al voltant de l'església de Santa Maria.

0
 • Inici d'obra:
  • Setembre 2008
 • Final d'obra:
  • Maig 2009
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Direcció facultativa:
  • Josep Maria Fortià
 • Direcció d’execució:
  • Sonia Vergés, arquitecta tècnica
 • Contractista:
  • Aglomerats Girona S.L.
 • Promotor:
  • Ajuntament de Colomers / Institut Català del Sòl

El nucli històric de Colomers s'articula al voltant de l'església de Santa Maria i consta de dos espais diferencials que s'interconnecten: la Plaça de l'Església i la Plaça de la Vila.

Santa Maria de Colomers va ser una important possessió del monestir benedictí de Santa Maria d'Amer, vinculat al Comtat d'Empúries. Un edifici singular és la Parròquia de Santa Maria, edifici del s.XII, am b un notable absis romànic amb columnes a l'interior i elements pre-romànics.

El 1982 es van fer treballs de rehabilitació a l'edifici conegut com el castell, enganxat a l'església per la banda de migdia, per adequar-lo com a Casa de la Vila.
A la intervenció feta el 2009 s'ha actuat sobre la intervenció de les dues places, tot connectant-les mitjançant un paviment que unifica el conjunt i en singularitza els elements principals a nivell patrimonial.

La intervenció ha soterrat tots els serveis i s'ha creat un ampli espai pavimentat amb formigó raspallat de color rogenc. L'espai públic es modula amb bandes de llamborda i lloses prefabricades

Es planteja ara, seguint criteris similars, l'intervenció en els carrers que pel costat nord completen els itineraris a partir de les places remodelades. Es completarà aixi una quarta fase que posarà en valor aquest important nucli patrimonial del Baix Empordà.