2ª FASE DE LES OBRES DE L'EDIFICI MASÓ A SARRIÀ DE TER

Dilluns 16 setembre, Fortià Arquitectes i Chroma van iniciar els treballs de la  Fase de intervenció, que van consistir en la restauració de la ceràmica, la fusteria i serralleria. També es va completar l'estucat dels paraments de la façana amb un acabat vibrat. L'empresa responsable de les obres és CHROMA restauració del patrimoni arquitectònic i la cap d'obra és la restauradora Cristina Thió. Fortià arquitectes va fer la direcció facultativa i d'execució de l'obra. S'han restaurat els paraments de façana, les baranes i altres elements de serralleria i el sòcol de la planta baixa, restauració de les fusteries originals de l'edifici de Rafael Masó així com el tractament final del cablejat al seu pas per la façana que també és dura a terme.

Les obres, promogudes per l'Ajuntament de Sarrià de Ter, han estat objecte d'una subvenció de la Diputació de Girona dins el programa de restauració de monuments.