Botiga i recepció del monestir Sant Pere Galligants

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Final d'obra:
  • 2020
 • Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecte; Roger Soler, arquitecte tècnic; Xavier Raya, estudiant d'arquitectura.
 • Promotor:
  • Museu Arqueologia Catalunya (MAC)

 

Condicionants i objectius:

 

Es proposa la redacció de l’estudi d’una proposta de nova distribució dels mòduls de tiquetatge i de botiga-llibreria a l’interior de la nau del monestir romànic de Sant Pere de Galligants, a Girona.

Es vol que els mòduls de serveis estiguin condicionats a nivell tèrmic i per tant es necessita plantejar un tancament d’aquests mòduls amb materials lleugers i degudament integrats a nivell estètic en el conjunt del monument del monestir. Al mateix temps cal preveure les condicions correctes d’accessibilitat per part del visitants així com la previsió d’espais per el magatzematge dels materials de la botiga-llibreria.

 


L’objectiu global del treball serà la millora del funcionament dels espais de venda d’entrades i botiga-llibreria i proposar una solució formal i constructiva que tingui en compte els següents aspectes
 

 • Anàlisi de l’accessibilitat i el funcionament dels espais i els mòduls.
 • Proposta formal i constructiva: dimensions, secció, accessos, materials,... Croquis i plànols de detalls i amidament
 • Sistema constructiu a emprar.
 • Valoració econòmica de la intervenció
 • Assistència a la propietat en la valoració i procés d’elecció del contractista.

El document final que es lliurarà al Museu d’Arqueologia de Catalunya haurà de permetre  emprendre les accions necessàries per tal de dur a terme les obres de intervenció en els mòduls de venda de tiquets i botiga-llibreria del monument.

 

Fortià Arquitectes

En línia

Fortià Arquitectes

Hola! 👋 En què et podem ajudar?

16:09