DECLARACIÓ DEL BCIN-CONJUNT HISTÒRIC DE MONTBLANC

(Conca de Barberà)

 • Redacció del projecte:
  • Fortià arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, Adela Geli
 • Col·laboradors:
  • Álvaro Luna, tècnic informàtic; David Masbernat, estudiant d'arquitectura.
 • Promotor:
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

El Departament de Cultura de la Generalitat ens va adjudicar la redacció de l'expedient tècnic de la Declaració del Conjunt Històric de Montblanc, a la Conca de Barberà. El document posa en valor els edificis, els espais públics i altres elements que conformen el valor històric d'aquest nucli tradicional.

Des del despatx, es va proposar per tal d'innovar en aquests treballs sobre patrimoni arquitectònic, la incorporació de les noves tecnologies de representació en la Declaració d'aquest nucli. Vàrem treballar amb la tècnica dels vols amb un Dron per tal de fer una base cartogràfica avançada en format digital. Amb aquesta eina varem obtenir un núvol de punts que ens ha permès sistematitzar tota la informació i generar imatges globals en tres dimensions que donen una idea molt clara i contundent dels elements i les volumetries del Conjunt Històric.

Al llarg del treball hem volgut destacar l'interès especial dels edificis de la trama històrica com ara: l'església de Sant Miquel del s. XIII, l'església de Santa Maria la Major del s. XIV que presideix el perfil del nucli, el Palau Alenyà, del s. XIV o l'antic hospital de Santa Magdalena, situat a un raval del s. XVI. Un altre element destacat que hem volgut subratllar en el nostre estudi és el recinte emmurallat, un dels més importants de Catalunya i la trama d'espais públics que van qualificant tot el nucli, com la plaça Major, el carrer dels Jueus, el carrer Major o la plaça de Sant Marçal.