Declaració del conjunt històric de Pals com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN)

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Col·laboradors:
  • Natalia Colomeda, arqueologa; Adela Geli, arquitecte; Xavier Raya, estudiant d'arquitectura.
 • Promotor:
  • Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

 

 CONTINGUT DEL TREBALL

A partir del material obtingut en la recollida de dades, es redactarà una memòria històrica i una memòria urbanística i arquitectònica.

El primer apartat de MEMÒRIA HISTÒRICA tindrà l’objectiu de precisar els fets històrics i esdeveniments que tenen lloc al nucli des dels primers assentaments i creixement de la població fins a l’actualitat. La documentació històrica permetrà datar el nucli i els seus elements i entendre el funcionament de la població, tradicionalment agrícola, i com aquest, sumat als esdeveniments que hi ha tingut lloc, han influït en el caràcter del nucli.

El segon apartat de MEMÒRIA URBANÍSTICA I ARQUITECTÒNICA s’estructurarà en set apartats:

- Característiques territorials: entendre l’emplaçament de la vila de Pals al cim d’un puig on enlairat sobre la plana, envoltat de terrenys pantanosos. El terme és travessat per la carretera C-31 de Palafrugell a Torroella de Montgrí, de la qual es deriva una via de comunicació amb la platja de Pals. S’analitzarà la riquesa paisatgística, natural i geogràfica per entendre el valor del nucli en concordança amb el territori.

- Aspectes urbanístics, morfològics i arquitectònics. La recerca històrica permetrà de traslladar l’evolució històrica sobre planimetria del nucli i delimitar-ne els àmbits de creixement. El Pedró és el barri antic i manté part del recinte emmurallat i es troba una mica separat de l’eixample modern. El Pedró és un conjunt monumental realment notable, amb carrers estrets i costeruts on hi ha edificis i detalls arquitectònics de gran interès. Les muralles de Pals són de les més ben conservades i interessants de l’Empordà; el traçat del recinte es pot seguir sense dificultats i les torres que espaiadament sobresurten dels llenços de muralla són de planta rectangular.

Així mateix, dins aquest apartat, s’inclourà un anàlisi dels instruments de planejament del passat recent i les implicacions del planejament vigent en l’àmbit del nucli històric.

- Elements tipològics, arquitectònics i constructius. Després de la definició de l’evolució històrica del nucli, es durà a terme una anàlisi dels elements propis de l’arquitectura de les construccions de cadascun dels àmbits, per poder classificar els elements constructius d’interès. Així mateix, s’estudiarà la morfologia de les edificacions del nucli per tal de definir unes tipologies constructives que siguin reflex de les diferents etapes històriques.

- Edificacions d’interès. Es realitzarà una selecció d’immobles de més interès arquitectònic. Aquesta selecció s’efectuarà a partir dels fets històrics i de la major conservació d’elements constructius originals en les edificacions que s’analitzin.

A partir de les dades analítiques i descriptives, es redactarà el tercer apartat: RÈGIM DE PROTECCIÓ. Es descriurà la delimitació proposada per al monument i també per l’entorn de protecció i es justificarà la decisió adoptada en cadascun dels trams. Així mateix, s’inclouran uns criteris d’intervenció i normativa segons Departament de Cultura.