DIAGNOSI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL BISBAT DE GIRONA

A partir d'un concurs obert, el Departament de Cultura de la Generalitat ens va adjudicar el passat mes de setembre la redacció del projecte

0
  • Director de l’equip redactor:
    • Josep Maria Fortià i Rius
  • Promotor:
    • Departament de Cultura

 

A partir d'un concurs obert, el Departament de Cultura de la Generalitat va encarregar el passat mes de setembre a Fortià Arquitectes els treballs de la Diagnosi del Patrimoni Arquitectònic del Bisbat de Girona en tres lots: Les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, les comarques del Gironès i Pla de l'Estany i finalment La Selva i l'Alt Maresme.


El total d'edificis visitats serà d'uns 240 immobles, la majoria d'ells esglésies, monestirs, castells i convents. Tots aquests monuments estan catalogats coma Béns Culturals de Interès Nacional (BCIN) o Béns Culturals de Interès Local (BCIL). El treball que es porta a terme abasta quatre grans aspectes: l'envoltant de l'edifici que compren façanes i cobertes, l'estructura portant entesa coma conjunt de murs i sostres, l'interior que es conforma a partir de paviments i revestiments i finalment les instal·lacions amb que compta cadascun dels elements estudiats.


L'objectiu final del treball és fer una radiografia de l'estat real a nivell constructiu dels edificis així com la detecció de les patologies existents. La fitxa final de cada monument qualifica l'edifici en quatre grans categories: Estat Bo, Edifici amb Incidències, Estat Deficient i Situació Greu o molt deficient.
En els mesos de setembre i octubre s'han fet 80 visites als edificis de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. S'han visitat per a la seva diagnosi monuments tan destacats com l'església de Sant Pere de Galligants, el monestir de Sant Esteve de Banyoles o l'església de Sant Feliu de Girona.

Actualment s'estan començant les visites a les esglésies de la Garrotxa i el Ripollès, començant pels nuclis de Camprodon, Olot o la Vall de Bianya.