DIAGNOSI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL BISBAT DE TORTOSA

(Terres de l'Ebre)

Redacció del projecte:
  • Fortià arquitectes
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, Adela Geli
Col·laboradors:
  • Dani Blanc, arquitecte tècnic; Anna Cucurull, arquitecta tècnic; Xavier Busquets i Gerard Moradell, estudiants d'arquitectura.
Promotor:
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

El Departament de Cultura de la Generalitat ha adjudicat a Fortià Arquitectes el document de Diagnosi i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic del Bisbat de Tortosa a la demarcació de l'Ebre. En aquest treball caldrà analitzar i posar de relleu l'estat actual de les esglésies, els monestirs i altres immobles que conformen aquest important patrimoni arquitectònic religiós del sud de Catalunya.

D'un total de 95 monuments caldrà fer un estudi detallat de la seva estructura, els seus elements constructius i el seu estat de conservació. Les esglésies d'aquest territori corresponen al módul d'església de planta-saló, amb coberta de cairats de fusta i ostres de volta ceràmica interiors.

Fins a dia d'avui s'han fet unes 30 visites a monuments del Bisbat, repartits entre 3 comarques: El Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. De cada monument s'ha aixecat una planta esquemàtica i s'ha pres nota de les seves característiques i patologies més importants.