Diagnosi i intervenció a la façana històrica de l'edifici Masó a Sarrià de Ter

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecte; Roger Soler, arquitecte tècnic; Cristina Thió, restauradora.
 • Promotor:
  • Ajuntament Sarrià de Ter.

 OBJECTIU 

La finalitat d’aquest projecte és l’estudi de patologies de degradació i posterior intervenció a la façana principal de l’edifici de les antigues escoles de Sarrià de Ter, popularment anomenat “Edifici Masó”. La façana correspon al carrer Major número 59 de Sarrià de Ter. També es realitza un estudi històric i, posteriorment, un aixecament complet de l’edifici per tal d’entendre la intervenció completa en l’edifici i de generar la documentació necessària per a futures intervencions. L’objectiu és realitzar una intervenció coherent amb els aspectes històrics, estructurals, constructius i econòmics.

 

 SITUACIÓ

El solar on s’edifiquen les escoles presenta façana al carrer Major i al carrer Firal per la banda posterior. Es tracta d’una parcel·la de proporció llarga i estreta entre mitgeres.

L’edificació està concentrada a la banda del carrer Major i subdividida en tres volums successius separats per patis. La porció de parcel·la amb front al carrer Firal està totalment lliure d’edificació.

 

 

 

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

A nivell de la intervenció de reparació que es proposa s’actuarà en tres línies principals:

 • La presa de mostres dels elements a intervenir en façana per tal de poder realitzar analítiques i determinar la composició i cromatisme dels materials originals.
 • La neteja de tota la superfície de façana amb productes especialitzats, consolidació dels estucs i canvi de color segons l’original de Rafel Masó.
 • Intervenció en els elements decoratius més representatius: ceràmica i serralleria. Neteja i consolidació d’aquests.

Com s’ha comentat anteriorment, en la sessió de diagnosi s’ha constatat el deficient estat de la façana principal de les Escoles de Sarrià de Ter. El projecte apunta unes mesures d’actuació de conservació i eliminació de les patologies tenint en compte els recursos econòmics i les actuacions prioritàries a desenvolupar.

 

 

(Estat de la façana abans de les obres de 1983) (Arxius històric proporcionat pel COAC)

 

     (Detall serralleria de la façana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalització de les obres

Les obres que s'han dut a terme en aquesta primera fase ha consistit en els repicats i sanejats de la façana principal, els decapats, neteges i consolidacions dels elements destacats com les reixes en planta baixa, la cornisa de planta primera o les peces ceramiques del terrat.

La intervenció ha anat a carrec de l'empresa CHROMA S.L. , especialitzada en restauració del patrimoni arquitectònic. El cost total de les obres ha pujat 37.600 € i s'han dut a terme al llarg de dues setmanes de setembre. 

El projecte i la direcció d'obra ha anat a càrrec de Josep Maria Fortià Arquitecte i Roger Soler arquitecte tècnic. Els treballs de restauració els ha dirigit Cristina Thió restauradora.

 

 

Fortià Arquitectes

En línia

Fortià Arquitectes

Hola! 👋 En què et podem ajudar?

15:56