INTERVENCIÓ AL BARRI VELL DE FIGUERES

Rehabilitació d'un edifici històric a la Plaça Constitució

Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Roger Soler, arquitecte tècnic;
Promotor:
  • Cornell-Pato SL

 

El nucli antic de la ciutat de Figueres reuneix un conjunt d'edificis del s. XIX i XX amb una important presència arquitectònica. En un d'aquests edificis es planteja l'última intervenció de Fortià Arquitectes.

La intervenció consisteix en la rehabilitació d'un edifici en cantonada, a la finca on hi havia un local emblemàtic de la ciutat, el Cafè del Barri Vell.

Els clients han proposat destinar la planta baixa a bar-restaurant i habitatges d'us turístic a la resta de plantes. La proposta que estem treballant desde el despatx planteja la rehabilitació de l'estructura històrica de l'edifici, a base de bigues de fusta i revoltó ceràmic. En una primera fase es rehabilitaran íntegrament les dues façanes, de gran presència urbana, al carrer Muralla i la plaça de les patates. Es recuperarà el revestiment original en planta baixa, un carreuat tradicional i es rehabilitaran les façanes amb morters de calç, serralleries i altres elements de l'arquitectura de l'època.

La rehabilitació de l'edifici contempla la consolidació de l'estructura original de bigues de fusta i murs de pedra, una nova volumetria de coberta i l'adequació de la planta baixa com a espai comercial. A nivell d'usos es crea un conjunt de 14 nous apartaments turístics amb una superfície mitjana de 55m2 amb condicions totals d'accessibilitat i d'habitabilitat.

Les obres de intervenció en la façana de la Plaça de les Patates han finalitzat en data del 30 de novembre. Els treballs de restauració dels elements de façana, amb les serralleries, els elements d'obra i l'estucat tradicional de morter de calç han obtingut una valoració general molt favorable.