INTERVENCIÓ AL BARRI VELL DE FIGUERES

Rehabilitació d'un edifici històric a la Plaça Constitució

Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Roger Soler, arquitecte tècnic; Marc Simón, enginyer; Roser Samaniego, arquitecta tècnic.
Promotor:
  • Cornell-Pato SL

 

El nucli antic de la ciutat de Figueres reuneix un conjunt d'edificis del s. XIX i XX amb una important presència arquitectònica. En un d'aquests edificis es planteja l'última intervenció de Fortià Arquitectes.

La intervenció consisteix en la rehabilitació d'un edifici en cantonada, a la finca on hi havia un local emblemàtic de la ciutat, el Cafè del Barri Vell.

Els clients han proposat destinar la planta baixa a bar-restaurant i habitatges d'us turístic a la resta de plantes. La proposta que estem treballant desde el despatx planteja la rehabilitació de l'estructura històrica de l'edifici, a base de bigues de fusta i revoltó ceràmic. En una primera fase es rehabilitaran íntegrament les dues façanes, de gran presència urbana, al carrer Muralla i la plaça de les patates. Es recuperarà el revestiment original en planta baixa, un carreuat tradicional i es rehabilitaran les façanes amb morters de calç, serralleries i altres elements de l'arquitectura de l'època.

La rehabilitació de l'edifici contempla la consolidació de l'estructura original de bigues de fusta i murs de pedra, una nova volumetria de coberta i l'adequació de la planta baixa com a espai comercial. A nivell d'usos es crea un conjunt de 14 nous apartaments turístics amb una superfície mitjana de 55m2 amb condicions totals d'accessibilitat i d'habitabilitat.

Les obres de intervenció en les dues façanes: Plaça de les Patates i Carrer Muralla han finalitzat en data del 15 de març de novembre. Els treballs de restauració dels elements de façana, amb les serralleries, els elements d'obra i l'estucat tradicional de morter de calç han obtingut una valoració general molt favorable.