Intervenció en l'església de Santa Maria del Palau a Torroella de Montgrí

S'ha finalitzat la 3a i ultima Fase d'intervenció de l'obra

0
 • Redacció del projecte:
  • Fortià Arquitectes
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Final d'obra:
  • 2019
 • Col·laboradors:
  • Elisa Hernández, arqueòloga; Adela Geli, arquitecta; Paula Oliver, estudiant d’arquitectura; Jordi Bonshoms, topògraf
 • Promotor:
  • Ajuntament de Torroella de Montgrí

 

El conjunt es troba als estreps nord-occidentals del massís del Montgrí, en el terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). L'església està en un estat d'abandonament, encara que se'n conserva bona part de l'estructura arquitectònica. Una recerca prèvia ens ha permès relacionar-la amb algunes esglésies alt-medieval de la comarca. Pel que fa l'entorn, trobem una sèrie de restes arqueològiques, d'alçada variable, les quals indiquen una estreta relació amb una població d'època romana i medieval.

La intervenció s'organitza en una sèrie de fases en les que es contemplen diferents aspectes:

La FASE l és de diagnosi general, i consisteix en realitzar una anàlisi històrica i arqueològica per tal de conèixer l'estat i origen de la vil·la romana en l'entorn de l'església. Aquest estudi ens servirà també per a poder fer una diagnosi estructural i constructiva pel que fa als fonaments i paraments de l'església, per tal de conèixer en profunditat les fases des d'un punt de vista arqueològic i històric. Serà interessant conèixer els morters històrics i materials utilitzats ja que segurament influiran en la intervenció i la presa de decisions.

-Coberta nau principal. Extracció de vegetació invasora.

-Extracció de vegatació invasora a paraments.

-Consolidació de talls de parets esfondrades per a evitar nous desprendiments i refet dels punts on hi havia hagur pèrdues de parament.

-Apuntalament de la porta de migdia, espoliada, per tal d'evitar nous esfondraments.

 

Les intervencions a la FASE II consisteixen:

-Treballs arqueològics de desenrunament parcial de l'interior de l'església per facilitar el treball en el seu interior, l'extracció de mostres dels elements representatius i la redacció d'un informe de comprovació de les hipòtesis de la cronologia històrica.

-Coberta de la nau principal amb teula de recuperació a la part de coberta i teula envellida a la part de canal.

-Recrescut del mur capcer de l'església segons els vestigis apareguts amb pedra del lloc i deixant rematada aquesta façana de l'edifici.

-Remat dels ràfecs laterals de la nau seguint la tipologia de teula en voladiu sobre peça de pedra calissa.

 

Les intervencions a la FASE III consisteixen:

-Excavació de l'abisis de l'església com a possible zona d'expectativa arqueològica per les probables restes d'un antic absis de perfil semicircular.

-Excavació de l'espai de la galilea per tal de determinar el seus origens.

-Pavimentació de l'espai central de la nau com a zona visitable. Paviment continu de saulò sòlid emmarcat perimetral seperat dels paraments verticals.

-Acabat de la coberta per la banda de la portada. S'acabarà amb la mateixa teula de recuperació.

-Rejuntat de l'interior de la volta amb morter calç.

-Consolidació del mur frontal de l'espai de la sagristia. Acabat amb un perfil atalussat.

-Reconstrucció de l'enllosat de la galilea, aprofitant tant com sigui possible les peces obtingudes de les intervencions anteriors.

-Aplicació de material biocida a tota l'extensió de la nau per tal d'evitar l'aparició de presencia biòtica.

-Consolidació de paraments amb llacunes de calç en els morters aplicats a la segona fase.

-Bisellat dels enlluïts i restes de policrimia del sostre interior de la nau. 

 

 Finalment, es pretén realitzar una mena de museïtzació ja que actualment l'església no és visitable, per tant farà falta una actuació de consolidació.

 

El passat divendres 27 de desembre es va fer una visita a les obres amb l'assistència del director del Museu de la Mediterrania, Gerard Cruset i es van donar ja les obres per finalitzades.

Amb aquesta intervenció es tanca un cicle de 3 anys d'actuacions successives en el monument i es deixa preparat per la seva visita i museïtzació. 

 

Premsa:

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2020/02/28/troben-absis-del-segle-xi/1031686.html

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1748409-finalitza-la-gran-actuacio-al-conjunt-de-santa-maria-del-palau-al-montgri.html?cca=1