INTERVENCIÓ EN UNA FAÇANA A L'EIXAMPLE DE PALAMÓS

S'ha dut a terme l'obra de reparació i nous acabats en la façana d'un edifici construït per Fortià Arquitectes, fa 25 anys.

La intervenció ha consistit en la renovació dels elements exteriors: baranes, elements metàl·lics, lloses de forjats i paraments de façana. S'ha buscat un nou to pels paraments, que ha estat color cendra de la casa Vich. Les patologies existents, aparegudes en els darrers anys, s'han resolt amb aquesta intervenció, que s'ha acollit a la línia de subvencions a intervencions en façanes convocada per l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà).