LA TORRE DE LES HORES DE CERVIÀ DE TER

Una intervenció que preserva els valors històrics, artístics i culturals del Monument BCIN

0
  • Director de l’equip redactor:
    • Josep Maria Fortià i Rius
  • Final d'obra:
    • 2023
  • Redactor:
    • Fortià Arquitectes
  • Direcció facultativa:
    • Josep Maria Fortià i Rius
  • Contractista:
    • CHROMA RESTAURACIO DEL PATRIMONI ARQUITECTONIC, S.L.
  • Promotor:
    • Ajuntament de Cervià de Ter
  • Pressupost:
    • 61.710,89€

La Torre de les Hores correspon al bastió sud-oriental del Castell de Cervià i es remunta a finals de segle XIV. Posteriorment s’han anat modificant elements, tant de l’estructura com dels edificis que l’envolten. La funcionalitat defensiva es perd durant el segle XVI amb l’expansió fora muralla i es revaloritzà com a monument a la segona meitat del segle XX, amb un nou ús com a rellotge.

La nova escala de cargol permet l’accés als visitants i al mateix temps posa en valor l’element patrimonial de la Torre.

La intervenció és exempta als paraments, sense generar interferències en l’espai històric i deixa passar la llum entre els graons, fets amb rodons d’acer en forma de ventall, com una escultura sinuosa que s’alça cap a la cúpula, amb vistes al castell i al nucli urbà.

La porta d’accés s’ha obert en la seva part superior amb un joc de barres entrellaçades que a part de deixar veure l’interior  estableix una comunicació amb l’exterior. El llenguatge formal de la porta ja ens deixa entreveure el que ens trobarem a dintre.

En l’àmbit de la cúpula, s’ha netejat i sanejat tot l’interior per deixar a la vista els paraments i sobretot la volta de ceràmica. S’han obert les tres obertures tapiades per tal de col·locar unes finestres i així poder contemplar el paisatge de forma panoràmica. La barana de l’últim replà ha estat construïda a partir de les restes de l’antiga escala per posar en valor les brèndoles antigues.

Els diferents replans i les faixes perimetrals estan col·locats a cadascun dels canvis de secció de la Torre i es corresponen amb les diferents seqüencies històriques. Aquesta solució ajuda a visualitzar i comprendre les diferents fases del monument.

L’antic rellotge s’ha substituït per un model actual. L’esfera ara és de metacrilat blanc translúcid amb numeració romana i va il·luminada per dins. Així s’ha pogut retirar el llum exterior que quedava sobre l’esfera, incorporant una maquinària nova digital per tal de deixar espai al replà pels visitants. La maquinària antiga restaurada s’ha col·locat al Monestir, a les oficines de l’Ajuntament.