PROJECTE DE INTERVENCIÓ GLOBAL EN EL CONJUNT HISTÒRIC DE CERVIÀ DE TER

Per tal d'optar a les subvencions del Ministerio de Fomento s'ha redactat un projecte bàsic de intervenció en tres elements emblemàtics del Conjunt Històric de Cervià de Ter.

El conjunt històric de Cervià de Ter i els seus elements principals: Monestir, muralla i Castell

L'objectiu de les actuacions previstes és el de preservar els valors històrics, artístics i culturals de l'BCIN - Conjunt Històric de Cervià de Ter actuant en tres dels seus elements essencials: el Monestir de Santa Maria (s. XI), la Torre de les Hores (antiga torre de la muralla) i el Pati d'Armes del Castell de Cervià de Ter (s. X). Els tres elements estan catalogats com a Béns Culturals d'Interès Nacional - Monument Històric.

La intervenció al Monestir preveu actuacions d'adequació de materials i tècniques constructives coherents amb el valor històric de l'immoble i la resolució de patologies d'urgència que comprometen elements de gran valor el conjunt.

L'actuació a la muralla, a la Torre de les Hores, proposa una actuació de recuperació de l'aspecte original de l'element històric.

La intervenció en l'espai del Pati d'Armes del Castell proposa una posada en valor de l'recinte històric vinculat a la fortalesa a partir de la seva pavimentació i dignificació com a peça urbana singular.