PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE CAN SIRÉS A BEGUR

En els propers mesos treballarem en un edifici tradicional al nucli antic de Begur (Baix Empordà) a la casa anomenada Can Sirés que data del s. XVIII

0

La intervenció es planteja en tres fases consecutives. En una primera etapa s'elaborarà un Avantprojecte general de intervenció que determinarà les patologies i les accions prioritaries així com el programa d'usos que es proposa per els diferents espais de la casa. La segona fase abordarà un projecte executiu per tal de fer habitable una part de l'edifici de cara a les necessitats concretes dels propietaris actuals. Finalment en una ultima etapa es projectarà la totalitat de la casa a nivell d'execució per tal de dur a terme la rehabilitació completa de l'immoble.

L'edifici es un repertori de tècniques constructives tradicionals. A la planta baixa hi trobem murs de mamposteria, voltes de maó ceràmic i voltes de pedra amb encanyissat així com una escala de volta a la catalana. A la planta superior s'hi poden apreciar diferents sostres de caràcter tradicional amb biga de fusta, llata i rajol ceràmic.

La casa ha experimentat al llarg dels anys canvis de propietaris i petites modificacions, però s'han conservat el caràcter dels diferents espais i l'estat de manteniment és molt acceptable.