Reforma de la casa del Pont de Pedra en Girona

0
 • Redacció del projecte:
  • Desembre 2007
 • Inici d'obra:
  • Septembre 2008
 • Final d'obra:
  • Gener 2010
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Direcció facultativa:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Direcció d’execució:
  • Jesús Bassols, arquitecte técnic (BSB)
 • Contractista:
  • Construccions Caiba, SL
 • Promotor:
  • Pèlach- Busom C.B.

La família Pèlach Busom, propietària de la casa històrica de la cantonada del Pont de Pedra de Girona ha anat encarregant al llarg dels anys al nostre despatx reformes parcials en diferents parts de l'edifici.

 En la primera fase, executada l'any 1990 es va reformar la coberta, els forjats del sostre de les plantes primera i segona, la redistribució total dels apartaments de la segona planta, així com la rehabilitació integral de la façana del riu. La segona actuació, de l'any 2001 vàrem intervenir en la rehabilitació de les façanes del Pont de Pedra i del carrer Santa Clara.

L'any 2008 es planteja la tercera intervenció a l'edifici, que contempla el canvi dels forjats del sostre de l'entresol, el mal estat segons cales que s’havien fet a l'immoble, la redistribució dels apartaments de la primera planta a partir de la demolició de la totalitat de les divisions interiors per a donar lloc a un programa senzill d'habitatge amb dues habitacions i criteris d'una planta tant diàfana com fos possible. També es contempla en aquesta mateixa fase, el canvi parcial del forjat del sostre de la planta baixa, el reforç de l'estructura del soterrani i la remodelació de la botiga-antiga rellotgeria Pla, suprimint els forjats entremitjos per tal de plantejar un espai diàfan a doble altura, tot conservant sempre l'espai de servei a nivell del soterrani que dóna al riu.