REHABILITACIÓ DE FAÇANES A TORRE VALENTINA (CALONGE)

La comunitat de propietaris de l'edifici del carrer Isaac Albeniz a Torre Valentina (Calonge) encarrega a Fortià Arquitectes el projecte i la direcció d'obra de la rehabilitació integral de les façanes,

 

Es tracta d'un gran edifici plurifamiliar construït a la dècada dels 80. La planta és una forma en L que dona façana a dos carrers i delimita un gran jardí a l'espai interior.

El projecte planteja el sanejat i consolidació de les façanes a partir de l'aplicació de tècniques i materials de rehabiltació així com la posada en valor de determinats elements d'arquitectura contemporània que caracteritzen l'edifiic original.