REHABILITACIÓ DE LES TINES DELS MANXONS A CALLÚS (BAGES)

S'han iniciat en aquest mes de maig les obres de la rehabilitació d'un edifici patrimonial d'arquitectura tradicional.

A mitjans de maig varem començar les obres de rehabilitació de les Tines dels Manxons a Callús. Estem ara plantejant tots els enderrocs, l'aprofitament de les estructures originals i els elements de fusta. En les properes setmanes prepararem l'estructura de les Tines visitables

El consell Comarcal del Bages va adjudicar a Fortià arquitectes el concurs per la direcció facultativa de la Rehabilitació d'un edifici patrimonial d'arquitectura tradicional. El Consell Comarcal del Bages va treure a licitació la direcció facultativa dels projectes que s'inscriuen en el marc del projecte "El Geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages. Programa FEDER 2014-2020. Eix 6". El redactor del projecte és l'arquitecte Eduard Fenoy i Palomas.

Les Tines dels Manxons són un conjunt patrimonial catalogat en l'Inventari de Béns Culturals elaborat per la Diputació de Barcelona. L'àmbit d'actuació es troba dins del Geoparc mundial UNESCO de la Catalunya Central, que es troba en una situació privilegiada al cor de Catalunya.

El contractista de les obres és l'empresa GEOSS S.L. i el termini d'execució és de 5 mesos. Al llarg de les obres es recuperaran les cobertes i els murs i revestiments originals i s'eliminaran alguns elements impropis que havien aparegut al llarg del temps. Així mateix s'adequarà l'interior d'una de les tines com a espai visitable per entendre el seu ús original i el seu valor com a element socio-econòmic a la història de la comarca.