REHABILITACIÓ DE LES TINES DELS MANXONS A CALLÚS (BAGES)

L'actuació es finalitzarà a finals de novembre d'aquest 2019

Es preveu pel 14 de desembre la inauguració de l'edifici rehabilitat.

El consell Comarcal del Bages va adjudicar a Fortià arquitectes el concurs per la direcció facultativa de la Rehabilitació d'un edifici patrimonial d'arquitectura tradicional. El Consell Comarcal del Bages va treure a licitació la direcció facultativa dels projectes que s'inscriuen en el marc del projecte "El Geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages. Programa FEDER 2014-2020. Eix 6". El redactor del projecte és l'arquitecte Eduard Fenoy i Palomas.

Les Tines dels Manxons són un conjunt patrimonial catalogat en l'Inventari de Béns Culturals elaborat per la Diputació de Barcelona. L'àmbit d'actuació es troba dins del Geoparc mundial UNESCO de la Catalunya Central, que es troba en una situació privilegiada al cor de Catalunya.

A mitjans de maig de 2019 es van començar les obres de rehabilitació de les Tines dels Manxons a Callús. Inicialment es van plantejar tots els enderrocs, l'aprofitament de les estructures originals i els elements de fusta. Més endevant es va preparar l'estructura de les Tines visitables.

El contractista de les obres és l'empresa GEOSS S.L. i el termini d'execució és de 5 mesos. Al llarg de les obres es recuperaran les cobertes i els murs i revestiments originals i s'eliminaran alguns elements impropis que havien aparegut al llarg del temps. Així mateix s'adequarà l'interior d'una de les tines com a espai visitable per entendre el seu ús original i el seu valor com a element socio-econòmic a la història de la comarca.