Rehabilitació del Palau Berenguer a Bescanó

0
 • Redacció del projecte:
  • Maig 2006
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte.
 • Col·laboradors:
  • Marta Daranas, arquitecta
 • Promotor:
  • Privat.

El palau Berenguer es situa en una finca al costat de la riba del Ter, entre el canal de la sèquia i el camí del Ter que porta a Constantí i a Sant Gregori pel gual del pas dels carros.

L’entorn del palau és un paratge de camps de regadiu , amb arbres i vegetació de ribera. També a la proximitat de la finca hi ha la fàbrica Grober, que ocupa un ampli espai arran del riu.

Inicialment hi havia a la finca un hospital que data del 1603 segons un esgrafiat de la porta sota la volta. Posteriorment, en el segle XIX el mas va ser ampliat i reformat pels comtes de Berenguer per tal de fer-ne la seva casa d’estiueig. També dins la finca hi ha un molí, del qual s’han trobat documents que ens permeten datar-lo el 1299.

L’estil general de l’edificació, que es troba en mal estat de conservació, és un palauet d’estil francès amb un jardí romàntic i una terrassa coberta a l’ala est. A la planta baixa de l’ala est hi vivien els masovers.

S’ha plantejat la reforma de les diferents edificacions com una recuperació dels volums existents però entenent-los com a contenidors. Atès l’estat d’avançada degradació estructural de les construccions, entenem que només són recuperables els volums exteriors i que caldrà reconstruïr tot l’espai interior dels diferents cossos.