REHABILITACIÓ PAISATGÍSTICA DE L'ENTORN DEL CASTELL DE LA TRINITAT A ROSES

El projecte planteja la recuperació dels murs de pedra seca, la restauració agrícola i paisatgística de la vinya i l'olivera i la museïtzació dels búnquers de la Guerra Civil.

0
 • Redacció del projecte:
  • Raimon Bustos i Xavier Raya
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià
 • Final d'obra:
  • 2023
 • Direcció facultativa:
  • Josep Maria Fortià
 • Direcció d’execució:
  • Sebastià Villena
 • Col·laboradors:
  • Roger Solé com a assessor expert en pedra seca, Daniel Abad arquitecte municipal, Eduard Muixach enginyer agrònom i Paola Medina assessora d'il·luminació
 • Contractista:
  • Construcciones Quera de Agullana
 • Promotor:
  • Ajuntament de Roses
 • Pressupost:
  • 258.000€

 

El projecte, amb un pressupost total de 258.000 €, s'inscriu en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) aplicat al patrimoni històric i cultural de Roses.

- L’objecte d’aquest projecte és:

- Recuperar i rehabilitar el patrimoni arquitectònic tradicional dels marges de conreus de pedra seca i el paisatge amb cultius de vinya i olivera ubicats al peu del Castell de la  Trinitat

- Potenciar l’arquitectura defensiva del municipi, recuperant el camí que unia les dues fortificacions de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat i proposant per a la visita pública els    búnquers de defensa de la postguerra existents actualment a la part baixa del castell.

- Incidir en la percepció del castell i del litoral rosinc amb la creació d’uns camins exteriors que facin possible un recorregut per l’entorn amb noves visuals cap a la fortificació i cap el litoral del lloc.

En els mesos d'octubre del 2022 a gener de 2023 s'ha dut a terme l'execució de les obres. La direcció de les obres ha anat a càrrec de Josep Maria Fortià, arquitecte redactor; Sebastià Villena, arquitecte tècnic municipal ; Josep Maria Masblanch, adjunt a regidoria d'urbanisme; i Roger Solé com a assessor i expert en pedra seca. L'empresa constructora ha estat Construccions Quera d'Agullana. També han participat Daniel Abad, arquitecte municipal, Eduard Muixach enginyer agrònom i Paola Medina assessora de il·luminació. Les obres han finalitzat en el mes de febrer de 2023.