Rehabilitació Travessia de l’Auriga

0
 • Inici d'obra:
  • Setembre 2007
 • Final d'obra:
  • Juny 2008
 • Redactor:
  • Josep Maria Fortià, arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Valeria Buffa, arquitecta. Marta Daranas, arquitecta. Raúl Muñoz, arq. Tècnic.
 • Contractista:
  • Cathabitat S.L. / Ascensors Girona S.L.
 • Promotor:
  • Comunitat de propietaris de Travessia Auriga, 5. President: Pere Quevedo

La Travessia de l’Auriga és un dels carrers de la part baixa del Barri Vell de Girona, gairebé a tocar de la Plaça del Ví. Es tracta d’un teixit urbà de carrers molt estrets i poc assolellats i amb altes edificacions de mitjans del segle passat, moltes d’elles amb estructura de fusta i façanes de pedra.

L’edifici va ser construït pels volts del 1835 i de fet, alguns dels veïns pertanyen encara a les famílies que han viscut sempre a la casa. L’immoble ha estat objecte de múltiples transformacions i canvis parcials a nivell interior, però que no han modificat substancialment la seva volumetria ni el seu aspecte exterior. L’any 2000 la Comunitat de propietaris de l’edifici ens va encarregar un estudi de patologies i una diagnosi de cara a avaluar la viabilitat d’emprendre una operació de rehabilitació de l’immoble. L’any 2007 es va emprendre la rehabilitació integral de l’edifici, que ha constat de tres operacions successives.

L’aixecament d’una coberta inclinada de teula per damunt de l’actual terrat que dóna al carrer Auriga i la Travessia de l’Auriga . Amb aquesta actuació es pretén recuperar el caràcter històric de l’edifici original, que va ser modificat als anys 30 amb la substitució dels cairats de fusta per l’actual forjat pla de biguetes de formigó.

La rehabilitació de les tres façanes de l’edifici en una sèrie de fases successives: neteja dels paraments, obres de paleteria, revestiment dels paraments exteriors i treballs de fusteria.

Col·locació d’un ascensor i posta al dia de les instal·lacions. S’ha instal·lat un ascensor d’estructura de planxa metàl·lica. La instal·lació d’aquest ascensor ha implicat unes obres a la planta baixa consistents en el desmuntatge de l’escala actual del vestíbul. En el seu lloc apareix una nova escala prefabricada d’estructura metàl·lica i una sola tramada.