Remodelació de l’antic Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols

0
 • Redacció del projecte:
  • Juny 2012
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte i Eduard Bonmatí, enginyer de camins.
 • Col·laboradors:
  • Arnau Blancafort, arquitecte tècnic, Marta Daranas, arquitecta, Adela Geli i Martí Puig, estudiants d’arquitectura.
 • Promotor:
  • Ports de la Generalitat.

L’edifici de l’antic Club Nàutic, construït a finals dels anys seixanta, es troba en aquest moment infrautilitzat, estant oberts a l’ús públic tan sols alguns espais en planta baixa. Les activitats pròpies del Club Nàutic es duen a terme en el nou edifici que es va construïr fa quatre anys al sector de l’espigó del Port. L’edifici està en bon estat estructural però cal fer les obres d’adequació a la normativa d’accessibilitat, de modernització de les instal.lacions i de construcció de noves cambres higièniques.

Aquest sector del port s’utilitza al llarg de tot l’any per usos nàutics i recreatius, tot i que òbviament la temporada de màxima activitat és l’estival. Hi ha diferents usos a l’actualitat, que es fan de forma esporàdica, com ara l’associació Llops de Mar, la Creu Roja, empreses dedicades a l’immersió i els propietaris dels diferents amarratges. Ports de la Generalitat està preparant la redacció de la modificació del Pla Especial del Port, que ordenarà definitivament la totalitat del sector.

Hi ha també la intenció, promoguda també per l’Ajuntament de Sant Feliu, de potenciar tot el sector del Fortim i la seva accessibilitat amb la qual el sector de l’antic Club Nàutic hi està també vinculada.

A nivell d’espais exteriors, cal fer obres mínimes de pavimentació de l’espai exterior i de construcció d’una nova pasarel.la d’accés posterior al sector d’amarratges posterior al Fortim que es vol recuperar. També es planteja l’actuació en el dic de l’actual benzinera. En aquest punt es treballa amb dues opcions diferents: el manteniment de la branca actual de la benzinera i la reparació de les estructures de fonamentació submarines i d’altra banda, el seu enderroc per tal de guanyar espai llliure de làmina d’aigua per a nous amarratges.