Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Gualta

0
 • Redacció del projecte:
  • Març 2009
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Col·laboradors:
  • Pere Ylla, advocat; Jordi Cabot, ambientòleg; Eduard Bonmatí, enginyer de camins; Elisa Hernández, arqueòloga
 • Promotor:
  • Ajuntament de Gualta

L’Ajuntament de Gualta va encarregar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per tal d’adequar el seu planejament al nou marc jurídic urbanístic i al mateix temps per posar al dia els catàlegs mediambientals, de patrimoni arquitectònic i dels masos en sòl no urbanitzable.

Cal esmentar la consolidació del sector de serveis existent al sector de l’estany de Poma així com l’eliminació del sector industrial definit per les antigues Normes Subsidiàries, en consonància amb les prescripcions del Pla Director Territorial de l’Empordà (2007). Així mateix es qualifica el sector de la muntanya dels Gossos, al sud del nucli urbà, com a sector amb valors ambientals a protegir mitjançant la figura d’un Pla Especial. Pel que fa als creixements, es mantenen les taques definides per les Normes, que en els vint anys transcorreguts no s’han consolidat encara.