Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Regencós

0
 • Redacció del projecte:
  • 2005
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte
 • Inici d'obra:
  • Setembre 2005
 • Final d'obra:
  • Juny 2006
 • Direcció d’execució:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte / Consell Comarcal del Baix Empordà
 • Col·laboradors:
  • Sinergis, enginyeria ambiental; Daniel Punseti, arqueòleg; Josep Maria Llauradó, advocat
 • Promotor:
  • Ajuntament de Regencós

L’Ajuntament de Regencós va encarregar una revisió anticipada del seu planejament urbanístic per tal de reorientar el seu creixement, massa densificat cap a la banda a ponent del nucli urbà.

Així, el nou document urbanístic va suposar una adequació al nou marc jurídic urbanístic i al mateix temps una actualització dels catàlegs mediambientals, de patrimoni arquitectònic i dels masos en sòl no urbanitzable.

Com a trets més destacats cal esmentar la consolidació del sector de serveis al sud del nucli urbà, la conservació de les prescripcions i afectacions en el nucli urbà i la reducció de les densitats dels nous sectors de sòl urbanitzable.