Pla Especial de Protecció del Patrimoni a El Papiol

(Baix Llobregat)

L'equip Fortià arquitectes ha estat escollit per redactar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Cataleg de Béns Arquitectònics, històrics i ambientals del Papiol (Baix Llobregat).

En diferents fases del treball es durá a terme l'analisi del planejament vigent, una primera valoració de bens inmobles, jaçiments arqueologics i d'interès paisatgístic, fitxes individuals i redacció del document del Pla Especial de Protecció.

En el Pla Especial es farà també una proposta d'un estudi cromàtic de cara a elaborar una carta de colors i textures admesos en façanes serralleries i forjes.

 

L'equip que participara en la redacció estará format per:

Josep M Fortià, arquitecte i director de l'equip.

Adela Geli, arquitecta i coordinadora de l'equip.

Rosa Maria Gil historiadora de l'art.

Elisa Hernandez, arqueologa.

Joan Solà tècnic en mediambient.

Pere Ylla advocat.