Pla Especial de Protecció del Patrimoni a El Papiol

(Baix Llobregat)

0
  • Redacció del projecte:
    • Josep M Fortià, arquitecte i director de l'equip. Adela Geli, arquitecta i coordinadora de l'equip. Rosa Maria Gil historiadora de l'art. Elisa Hernandez, arqueologa. Joan Solà, geòleg. Carles Bayés, geògraf. Pere Ylla advocat.
  • Director de l’equip redactor:
    • Josep Maria Fortià
  • Promotor:
    • Diputació de Barcelona

L'equip Fortià arquitectes va ser escollit l'any 2018 per redactar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, històrics i ambientals del Papiol (Baix Llobregat).

En diferents fases del treball s'ha dut a terme l'analisi del planejament vigent, una primera valoració de bens immobles, jaciments arqueològics i d'interès paisatgístic, fitxes individuals i redacció del document del Pla Especial de Protecció.

Al desembre de 2018 es va lliurar a la Diputació de Barcelona la Fase 1 del treball, consistent en el Quadre Resum de tots els Béns catalogats en el municipi. Els Béns són de sis categories diferents: Elements Arquitectònics (EA), Conjunts Arquitectònics (CA), Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP), Bens Socioculturals i Etnològics (BSE), Bens Naturals (BN) i Bens Ambientals i Paisatgístics (BAMP).

A finals de juliol de 2019 es va lliurar la Fase 2 del document que comprenia la totalitat de fitxes dels Béns catalogats, un total de 223 elements distribuïts en les sis categories anteriors. Actualment s'està treballant en l'elaboració final del document per al seu lliurament definitiu a finals del 2019.

 

 

 

Fortià Arquitectes

En línia

Fortià Arquitectes

Hola! 👋 En què et podem ajudar?

16:21