Pla Especial del Conjunt Històric de Cervià de Ter

0
 • Redacció del projecte:
  • 2016
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitcte
 • Col·laboradors:
  • Adela Geli, arquitecta; Elisa Hernández, arqueòloga; Paula Oliver, estudiant d'arquitectura; Pere Ylla, advocat
 • Promotor:
  • Ajuntament de Cervià de Ter

 

El nucli antic de Cervià de Ter articula al llarg de la seva planta una sèrie de recorreguts i espais d’interès arquitectònic que conviden a la contemplació i passeig pel casc antic d’aquest municipi. Aquesta consideració fa especialment necessària la integració i la preservació d’aquest conjunt històric en el qual determinades actuacions inadequades podrien provocar la pèrdua o malversació d’aquells valors que abans hem esmentat al parlar del nucli.

Ateses les característiques històriques, urbanístiques i tipològiques d’aquest conjunt, l’Ajuntament de Cervià de Ter ha decidit encarregar que es realitzin els treballs tècnics necessaris per tal de redactar el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació d’aquest Bé Cultural d’interès Nacional en la categoria de Conjunt històric.

El principal objectiu del Pla Especial és el de fer efectiva la preservació de la imatge identitària i la millora de la qualitat arquitectònica i paisatgística del conjunt històric de Cervià de Ter.

El Pla Especial identifica i justifica els elements, àmbits i valors objecte de protecció, concretant la definició i regulació de categories diferenciades, i establint les mesures de protecció adequades que han de permetre preservar la seva identitat, així com adequar aquelles parts que desdiuen de l’entorn.