Pla Especial sector E-port Sant Feliu de Guíxols

0
 • Redacció del projecte:
  • Març 2010
 • Director de l’equip redactor:
  • Josep Maria Fortià, doctor arquitecte i Eduard Bonmatí, enginyer de camins
 • Promotor:
  • Ports de la Generalitat Generalitat de Catalunya

La proposta per al sector E del port de Sant Feliu de Guixols es vincula a una estratègia més general de renovació i dinamització en el port. L’espai portuari actual acusa encara uns usos  i unes inèrcies poc adequades per a les vocacions i les aptituds d’un port del segle XXI. La proposta general s’encamina doncs a l'actualització dels usos i les instal·lacions del port a partir d’un nou plantejament mixte com a espai comercial, productiu i lúdic-recreatiu.

La proposta que es planteja preveu la revitalització general del port a partir de diferents actuacions en el sector portuari E:

 • La previsió d’un espai d’arribada de les vies verdes de Girona a Sant Feliu amb la instal.lació d’una peça que actúa com a equipament de final d’itinerari: el Museu del Carrilet situat a l’edifici existent de l’antic tinglado del Port.
 • El plantejament d’un itinerari que va resseguint tot el traçat del Port i que actúa com a prolongació de l’actual Passeig del Mar i fins acabar a la punta de l’espigó. Es configura així una extensió del Passeig de Mar que tanca gairebé un cercle complet.
 • La delimitació d’un sector comercial en planta baixa que delimiti el recorregut rodat i de les vies verdes i que actui com a teló de fons de l’itinerari del passeig del Port.
 • El plantejament d’uns edificis de serveis que actuen com a focus inductors dels itineraris urbans i com a espai comercial i d’equipaments. Aquest nou edifici té com a teló de fons el penyassegat de la Volta de l’Ametller i pretén ser un volum s’estén de forma gradual i que es vincula formalment a l’actual edifici del Club Nàutic.