Dictamens i peritatges

El nostre equip està registrat com a expert pericial i forense. Elaborem per encàrrec de particulars o dels jutjats dictamens pericials i informes tècnics en procediments públics i privats de diversa índole.

0