AVANÇA LA INTERVENCIÓ A LA TORRE DE LES HORES DE CERVIÀ DE TER

20/12/2022

L'espai interior es caracteritza per la transparència i la lleugeresa dels elements metàl·lics.

 

L'actuació planteja l'accés a la Torre com a mirador sobre el Conjunt Històric i la recuperació de la maquinària del rellotge vinculat al monument. 

La Torre de les Hores de Cervià de Ter forma part del recinte històric del Castell que domina el Nucli Àntic. És per tant un element vinculat a la muralla que l'Ajuntament de Cervià de Ter ha plantejat de recuperar com a peça singular en el paisatge tradicional del conjunt.

És un monument que data del s.XI com a torre de l'homenatge vinculada al castell, però amb modificacions importants dels s. XIV i XV, en els segles de major esplendor del teixit històric de Cervià. Posteriorment en el segle XX es corona amb una cúpula semiesfèrica i es converteix en torre del rellotge.

La intervenció proposada planteja la consrucció d'una escala de perfil helicoidal a l'interior de la torre que doni accés al forjat de la part superior per tal de poder veure la maquinària del rellotge i gaudir de bones vistes del nucli històric a través dels òculs de la cúpula que remata la torre.

A causa de les escasses dimensions de la torre ha calgut projectar una escala de graons metàl·lics amb estructura lleugera que va penjada dels diferents decalatges que la torre presenta.