CATÀLEG DE MASOS A LLUÇÀ

12/04/2023

L’Ajuntament de Lluçà a la comarca d'Osona, ha encarregat a l’equip Fortià Arquitectes la redacció del Catàleg de Masies i Cases rurals en sòl no urbanitzable.

 

El document recollirà un total de 75 edificacions escampades per tot el territori municipal. El document serà de fet una revisió de l'antic Catàleg de Masos, aprovat l'any 2015. A l'hora de plantejar el futur catàleg caldrà tenir en compte l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya (IPAC), el Mapa Cultural del Municipi elaborat per la Diputació de Barcelona i el precatàleg incorporat al planejament urbanístic vigent.  

L’equip estará format per Josep Maria Fortià i Xavier Busquets, arquitectes, Rosa Maria Gil, historiadora i Joan Solà i Carme Calafat, tècnics ambientals.