DECLARACIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DE LLÍVIA (CERDANYA) COM A BCIN

28/04/2022

El Departament de Cultura de la Generalitat ha encarregat a Fortià Arquitectes la redacció de l'expedient de Declaració com a Bé Cultural d'Interès Nacional del nucli urbà de Llívia en la categoria de Conjunts Històrics.

 

Els treballs, que s'iniciaran aquest mes de juny contemplaran l'estudi de la trama històrica del nucli, les seqüències de creixement, els espais públics i les tipologies dels edificis singulars.

Es durà a terme també una anàlisi de les tipologies constructives tradicionals, la composició de volums, les cobertes, els acabats de façanes i la formació dels espais públics en carrers i places. 

El treball serà coordinat per Rosa Maria Gil a la part històrica i Josep Maria Fortià en els documents arquitectònics i urbanísitics.