DIAGNOSI I PLA DIRECTOR DE LES MURALLES DE SANT MARTÍ D'EMPÚRIES

04/06/2021

Visita a Sant Martí d'Empúries de Fortià Arquitectes amb el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de l'Escala.

 

A mitjans del mes de maig hem rebut la proposta de l'Ajuntament de l'Escala de fer una diagnosi històrica i constructiva del recinte emmurallat de Sant Martí d'Empúries. Aquest document servirà per planificar les diferents fases de intervenció i consolidació en la totalitat de la muralla.

La Muralla de Sant Martí d’Empúries en els seus diferents trams, data dels segles: X – XI, XIII – XIV i segle XV .

Les Muralles estan situades al voltant del nucli antic de Sant Martí d'Empúries, al nord-oest de la població de l'Escala. En origen, el recinte era totalment emmurallat i envoltava tot el nucli urbà. Actualment es conserven diversos sectors d'aquesta estructura. Els sectors més ben conservats són els costats oest i nord; en els altres en queden vestigis. El llenç oest presenta una llargada d'uns 50metres, amb una part atalussada i el coronament amb merlets.