DUES INTERVENCIONS DE FORTIÀ ARQUITECTES PUBLICADES A DOS LLIBRES SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI

29/03/2021

Les publicacions són "Trenta-cinc anys de Restauració Monumental", editada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i "Intervenció en el patrimoni històric català (2009-2019)" editada per l'Institut Català del Sòl - INCASÒL.

Les obres publicades són a  "Trenta-cinc anys de Restauració monumentals" el projecte i direcció d'obra de la museïtzació de l'Estoa de la Neàpolis d'Empuries, amb un pressupost de 423.000€ i executat en els anys 2015 i 2016. La intervenció es va incloure en el programa "Patrimoni en acció" mitjançant conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'obra social "La Caixa".

Al llibre "Intervenció en el patrimoni històric català (2009-2019) s'ha publicat el projecte i direcció d'obra de la pavimentació del nucli antc de Colomers (Baix Empordà), amb un pressupost de 192.000 € i executat en els anys 2008 i 2009. La intervenció es va incloure en les actuacions subvencionades per l'Institut Catala del Sòl - INCASÒL