EN CURS LES OBRES DE MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DEL SALÓ DEL TRON AL MUSEU D'ART

05/11/2020

Es va encarregar per part del Departament de Cultura de la Generalitat la direcció de les obres de la nova il·luminació de l'espai històric del Saló del Tron, al Museu d'Art de Girona.

 

La direcció de les obres corre a càrrec de Josep Maria Fortià Arquitecte, especialitzat en intervencions en el Patrimoni Arquitectònic. Les empreses que realitzen l'obra són: ISTEM, HAZ LUZ SL i Pintures Perellò.

L'obra, que intervé a l'espai històric del Museu d'Art, propietat del Bisbat de Girona proposa una nova il·luminació més eficient i més intencionada en l'espai històric del Saló del Tron.

Els objectius són: Disposar d'un sistema que permeti il·luminar correctament les obres artístiques exposades, posar en valor els elements arquitectònics de la sala i disposar d'un sistema per afegir focus puntuals en cas d'actes i presentacions.